Welcome to LIFEPOWR IO

Would you like to read it in English? Click Here

Welkom bij LIFEPOWR IO

Dankzij de aandacht in de media de laatste weken zijn er behoorlijk veel aanvragen binnengekomen voor LIFEPOWR IO, ons modulair energie opslag systeem.

IO begon met het idee om de status-quo te doorbreken – het vertegenwoordigt hernieuwbare, onafhankelijke en betaalbare energie.

In de komende maanden zullen we je informeren over wat IO voor jou kan betekenen en je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Daarnaast geven we een overzicht van recente evoluties in het energielandschap en relevante wijzigingen in de regelgeving.

 

Een terugblik op de eerste stappen – Zonne-energie voor een festival in Portugal

Het allereerste IO-systeem werd in 2017 ingezet op Waking Life, een afgelegen festivallocatie in Portugal. Als proof-of-concept voorziet het de backoffice (wat neerkomt op een klein dorp) van energie gedurende de hele zomer. Hoe? Onze batterijmodules worden overdag opgeladen door zonne-energie en bij het vallen van de avond wordt de generator die het lokale netwerk voedt uitgeschakeld. IO neemt het dan over en de hele site wordt geruisloos aangedreven door de opgeslagen zonne-energie gedurende de avond en nacht – dit alles zonder enige diesel te verbruiken en zonder enige uitstoot.

Hartelijk dank om mee deel uit te maken van IO en de energie revolutie,

Tot snel,

Met energetische groeten,

Het Lifepowr team

 

 

Hi there,

Thanks to quite some media exposure, we’ve received a lot of attention and requests about LIFEPOWR IO, our modular energy storage solution.

IO started with the idea to break the status-quo – it represents renewable, independent, and affordable energy.

In the months to come, we’ll inform you of what IO can mean for you, and keep you in the loop of its development and progress. Additionally, we’ll give you an overview of recent evolutions in the energy landscape and relevant regulatory changes.

 

 

A Tiny Bit of History – Solar Powered Festival in Portugal

The very first IO system was deployed in 2017 at a remote festival site in Portugal, Waking Life. As proof of concept, it powers the back-office village throughout the entire summer. How? Our battery modules charge up from solar energy during the day, and by nightfall, the generator that feeds the local grid shuts down. The stored solar energy then takes over and the whole site is powered silently – all without consuming any diesel, nor producing any emissions.

Thank you for being part of IO and the energy revolution.

Sending powerful vibes,

The LIFEPOWR Team